Ekspert ds. ochrony zdrowia

Ekspert ds. Ochrony zdrowia pracodawców rzeczpospolitej polskiej

Specjalizuję się w doradztwie na rzecz spółek, korporacji, inwestorów, właścicieli podmiotów funkcjonujących w obszarze ochrony zdrowia, zarówno w sektorze prywatnym jak i publicznym.

Wieloletnia znajomość branży, bardzo dobra znajomość systemu opieki zdrowotnej, bezpośredni udział w rozwoju systemu ochrony zdrowia w procesach legislacyjnych i organizacyjnych, doświadczenie, profesjonalizm i nowatorskie, przełamujące bariery spojrzenie na rzeczywistość, oraz doświadczony zespół współpracujących ze mną ekspertów zapewnia wypracowanie właściwych analiz i rekomendacji. Jednocześnie oferuję swoją wiedzę i doświadczenie międzynarodowym i polskim korporacjom doradczym.

Absolwent I Wydziału Lekarskiego Warszawskiej Akademii Medycznej, Wyższej Szkoły Handlu i Finansów Międzynarodowych, Wyższej Szkoły Finansów i Zarządzania, Akademii Obrony Narodowej, Szkoły Głównej Handlowej i Krajowej Szkoły Administracji Publicznej.


Moimi podstawowymi specjalizacjami są: lekarz internista oraz lekarz endoskopista. Ponadto, posiadam tytuł doktora nauk medycznych w dziedzinie gastroenterologii. Jestem również menedżerem oraz ekspertem w zakresie organizacji ochrony zdrowia. Zdobyte przez wiele lat doświadczenie wykorzystywałem jako wykładowca uczelni wyższych, a także ekspert międzynarodowych firm konsultingowych. W latach 2014 – 2017 piastowałem stanowisko Podsekretarza Stanu w Ministerstwie Zdrowia. Wcześniej pracowałem jako główny specjalista, zastępca oraz dyrektor departamentów w Ministerstwie Zdrowia. Jestem również autorem i współautorem wielu aktów prawnych m.in.: ustawy o pomocy publicznej i restrukturyzacji, ustawy o sieci szpitali, ustawy o akredytacji, ustawy o prawach pacjenta, ustawy o działalności leczniczej, pakietu onkologicznego, ustawy o jakości i bezpieczeństwie pacjenta. W swoim dorobku mam również szereg publikacji dotyczących zagadnień medycznych m.in. szczepień na koronawirusa, a także sytuacji w Narodowym Funduszu Zdrowia.

 

Publikacje: 

termedia.pl

pulsmedycyny.pl

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Doradztwo strategiczne

- Opracowanie strategii firmy
- Podejmowanie właściwych decyzji biznesowych

Doradztwo biznesowe

- ANALIZA KLIENTA – Kto jest, kto będzie Twoim klientem oraz jakie ma preferencje
- ANALIZA RYNKU – przygotowanie charakterystyki obszaru, w którym działa, lub chce działać twój klient, wskazanie trendów i barier dla dalszej działalności i rozwoju
- ANALIZA KONKURENCJI – słabe i mocne strony konkurentów, wskazanie przewagi konkurencyjnej w sektorze

Doradztwo transakcyjne

- Dla inwestorów polskich, poszukujących firm w kraju oraz poza jego granicami
- Dla inwestorów zagranicznych, chcących lokować kapitał w Polsce
- Dla firm zainteresowanych sprzedażą, wycofaniem się z rynku

Zarządzanie zmianą

- Przywództwo
- Transformacje, w tym programy restrukturyzacyjne spółek medycznych i spzozów
- Okresowe, restrukturyzacyjne zarządzanie podmiotem leczniczym