Ekspert ds. ochrony zdrowia

Doradca Prezesa Pracodawców Rzeczpospolitej Polskiej

Ekspert ds. Ochrony zdrowia pracodawców rzeczpospolitej polskiej

Członek Komitetu Zdrowia Krajowej Izby Gospodarczej

 

Specjalizuję się w doradztwie na rzecz spółek, korporacji, inwestorów, właścicieli podmiotów funkcjonujących w obszarze ochrony zdrowia, zarówno w sektorze prywatnym jak i publicznym.

Wieloletnia znajomość branży, bardzo dobra znajomość systemu opieki zdrowotnej, bezpośredni udział w rozwoju systemu ochrony zdrowia w procesach legislacyjnych i organizacyjnych, doświadczenie, profesjonalizm i nowatorskie, przełamujące bariery spojrzenie na rzeczywistość, oraz doświadczony zespół współpracujących ze mną ekspertów zapewnia wypracowanie właściwych analiz i rekomendacji. Jednocześnie oferuję swoją wiedzę i doświadczenie międzynarodowym i polskim korporacjom doradczym.

Absolwent I Wydziału Lekarskiego Warszawskiej Akademii Medycznej, Wyższej Szkoły Handlu i Finansów Międzynarodowych, Wyższej Szkoły Finansów i Zarządzania, Akademii Obrony Narodowej, Szkoły Głównej Handlowej i Krajowej Szkoły Administracji Publicznej.


Jestem menedżerem oraz ekspertem w zakresie organizacji ochrony zdrowia. Zdobyte przez wiele lat doświadczenie wykorzystywałem jako wykładowca uczelni wyższych, a także ekspert międzynarodowych firm konsultingowych. W latach 2014 – 2017 piastowałem stanowisko Podsekretarza Stanu w Ministerstwie Zdrowia. Wcześniej pracowałem jako główny specjalista, zastępca oraz dyrektor departamentów w Ministerstwie Zdrowia. Jestem również autorem i współautorem wielu aktów prawnych m.in.: ustawy o pomocy publicznej i restrukturyzacji, ustawy o sieci szpitali, ustawy o akredytacji, ustawy o prawach pacjenta, ustawy o działalności leczniczej, pakietu onkologicznego, ustawy o jakości i bezpieczeństwie pacjenta. W swoim dorobku mam również szereg publikacji dotyczących zagadnień medycznych m.in. szczepień na koronawirusa, a także sytuacji w Narodowym Funduszu Zdrowia.

 

Publikacje: 

termedia.pl

pulsmedycyny.pl

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Doradztwo strategiczne

Opracowanie odpowiedniego planu rozwoju firmy jest jednym z kluczowych działań, które musi podjąć zarówno początkujący, jak i doświadczony przedsiębiorca. Dlatego oferuję doradztwo strategiczne, będące niezbędnym elementem rozwoju biznesu. Służę radami pozwalającymi na podejmowanie odpowiednich decyzji biznesowych. Na podstawie wykonanych analiz pomagam w wyborze najlepszych opcji inwestycyjnych.

- Opracowanie strategii firmy
- Podejmowanie właściwych decyzji biznesowych

Doradztwo biznesowe

W prowadzeniu firmy kluczową kwestią jest posiadanie odpowiednich informacji. Dotyczy to zarówno danych rynkowych, jak i wiedzy na temat konkurencji, oraz wymagań i potrzeb obecnych oraz potencjalnych Klientów oraz współpracowników. Doradztwo biznesowe przeprowadzane na podstawie analiz, pomaga wspólnie podjąć odpowiednie decyzje korzystne dla rozwoju Twojego przedsiębiorstwa.

- Analiza klienta – Kto jest, kto będzie Twoim klientem oraz jakie ma preferencje
- Analiza rynku – przygotowanie charakterystyki obszaru, w którym działa, lub chce działać twój klient, wskazanie trendów i barier dla dalszej działalności i rozwoju
- Analiza konkurencji – słabe i mocne strony konkurentów, wskazanie przewagi konkurencyjnej w sektorze

Doradztwo transakcyjne

Niezależnie od tego, czy poszukujesz sukcesu na polskim, czy zagranicznym rynku, przeprowadzane przeze mnie doradztwo transakcyjne pozwoli na podjęcie właściwej decyzji. Skontaktuj się ze mną, jeśli planujesz przeprowadzić ważną transakcję kapitałową. Moja oferta jest skierowana również do właścicieli firm, którzy zainteresowani są jej sprzedażą, bądź jej dalszą ekspansją.

- Dla inwestorów polskich, poszukujących firm w kraju oraz poza jego granicami
- Dla inwestorów zagranicznych, chcących lokować kapitał w Polsce
- Dla firm zainteresowanych sprzedażą, wycofaniem się z rynku

Zarządzanie zmianą

Przeprowadzenie poważnych zmian w przedsiębiorstwie jest szczególnie trudne w ochronie zdrowia po pandemii, zwłaszcza, gdy jednym z głównych problemów sektora jest brak kadr medycznych. Dlatego oferuję pomoc przy restrukturyzacji spółek medycznych oraz doradztwo w zakresie przywództwa i zarządzania zmieniającego się otoczenia i przedsiębiorstwa.

- Przywództwo
- Transformacje, w tym programy restrukturyzacyjne spółek medycznych i spzozów
- Okresowe, restrukturyzacyjne zarządzanie podmiotem leczniczym