LEKARZ INTERNISTA

LEKARZ INTERNISTA – specjalista/lekarz chorób wewnętrznych

Ma pełną wiedzę na temat funkcjonowania ludzkiego organizmu, dlatego jest w stanie szybko zdiagnozować większość chorób. Sama interna, czyli jedna z najstarszych i najbardziej wszechstronnych specjalizacji lekarskich, wychodzi z założenia, że ogólny stan pacjenta jest złożony i wynika ze stanu jego ciała, umysłu i ducha, dlatego aby osiągnąć stan zdrowia należy wyleczyć i wzmóc cały organizm, a nie tylko jego poszczególne jego elementy.

LEKARZ INTERNISTA,  zajmuje się leczeniem schorzeń narządów wewnętrznych, ale również diagnostyką, profilaktyką oraz ogólną kontrolą stanu zdrowia pacjentów. Jego praca zaczyna się od przeprowadzenia wywiadu, a także wykonania badania fizykalnego polegającego na opukiwaniu m.in. klatki piersiowej oraz osłuchiwaniu jej i uciskaniu. Po zrealizowaniu wszystkich możliwych czynności internista, wobec przyznanych mu z racji wykonywania zawodu kompetencji, stawia diagnozę, a następnie ma możliwość wystawienia recepty lub e-recepty na doskwierające dolegliwości. W przypadku potrzeby przeprowadzenia dodatkowych badań, zleca je, wypisując skierowanie. Niektóre objawy chorobowe wymagają hospitalizacji lub skontaktowania się ze specjalistami z zakresu innych obszarów medycyny. Ponadto w zakresie jego kompetencji leży np. Wypisywanie zaświadczeń oraz zwolnień ZUS-ZLA czy kwalifikowanie dzieci czy też osób dorosłych do szczepień. Z tego względu bywa bardzo często mylony z lekarzem rodzinnym (POZ), pracującym w przychodni.

Lekarz internista:

 • przeprowadza wywiad i badania fizykalne/przedmiotowe (opukiwanie, osłuchiwanie, uciskanie)
 • stawia diagnozę
 • udziela zaleceń lekarskich
 • przepisuje leki – wypisuje recepty, w tym e-recepty
 • wystawia skierowania na badania
 • kieruje na konsultacje czy hospitalizacje
 • wypisuje zwolnienia lekarskie ZUS-ZLA
 • kwalifikuje do szczepień
 • wypisuje zaświadczenia lekarskie
 • kieruje do lekarzy innych specjalizacji

Oferuję:

 • TELEPORADY
 • TELEKONSULTACJE
 • e-RECEPTY
 • ZWOLNIENIA ZUS-ZLA

LEKARZ INTERNISTA zajmuje się leczeniem schorzeń praktycznie wszystkich układów w organizmie człowieka, a więc układu:

Krążenia

- w tym nadciśnienia

Oddechowego

- przeziębienia, choroby wirusowe, w tym grypa i inne

Moczowego

- zakażenia

Kostno-stawowego

- lekkie urazy, choroby reumatyczne, zwyrodnieniowe

Pokarmowego

- zaburzenia żołądkowo-jelitowe, zatrucia, choroba wrzodowa, refluksowa

Odpornościowego

- choroby alergiczne - katar sienny, alergie pokarmowe, astma

Endokrynologicznego

- cukrzyca i inne