O mnie

O mnie

Ukończyłem studia lekarskie na I wydziale Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego, wtedy Warszawskiej Akademii Medycznej, następnie zrobiłem specjalizację z chorób wewnętrznych i obroniłem pracę doktorska z gastroenterologii i chorób wewnętrznych. Swoją karierę rozpocząłem jako asystent w Zakładzie Endoskopii Kliniki Gastroenterologii Wojskowego Instytutu Medycznego. Od lat, nieprzerwanie prowadzę indywidualną praktykę lekarska, zarówno jako lekarz internista, jak i lekarz endoskopista.

Umów się na badanie/zabieg

Aktualnie maja działalność skupiona jest na wykonywaniu badań i zabiegów w zakresie endoskopii gastroenterologicznej, które to badania wykonuję między innymi w pracowniach endoskopii Szpitala Praskiego p.w. Przemienienia Pańskiego, Centrum Leczniczo-Rehabilitacyjnym ATTIS czy SPZZOZ Warszawa Żoliborz. Działalność lekarza internisty skupiona jest w moim prywatnym gabinecie.

Jestem wykładowcą wyższych uczelni, ekspertem międzynarodowych firm konsultingowych. W latach 2014 – 2017 byłem Podsekretarzem Stanu w Ministerstwie Zdrowia, wcześniej głównym specjalistą, zastępcą i dyrektorem departamentów w MZ. Jestem autorem lub współautorem wielu aktów prawnych m.in.: ustawy o pomocy publicznej i restrukturyzacji, ustawy o sieci szpitali, ustawy o akredytacji, ustawy o prawach pacjenta, ustawy o działalności leczniczej, pakietu onkologicznego, ustawy o jakości i bezpieczeństwie pacjenta.